Larynxkanker is een relatief zeldzame vorm van kanker. De larynx staat in de volksmond beter bekend als het strottenhoofd. Het is hier dat onze stembanden in zijn terug te vinden en het is deze plaats die er voor zorgt dat de lucht die we inademen zijn doorgang vindt naar de luchtpijp en vervolgens naar onze longen. Larynxkanker komt zowel voor bij mannen als bij vrouwen, al kunnen er op dat vlak diverse verschillen worden vastgesteld. Bij mannen komt deze aandoening namelijk het vaakst voor tussen de leeftijd van 50 en 70 jaar. Bij vrouwen wordt de aandoening ongeveer 5 à 10 jaar vroeger vastgesteld. Er wordt gesteld dat de aandoening doorgaans wordt veroorzaakt door een reeks van ongezonde gewoontes. We vertellen u op deze pagina graag alles wat u moet weten over larynxkanker.

detox sapkuur banner

Hoe ontstaat larynxkanker?

Zoals in de inleiding van deze pagina reeds aangegeven kunnen verschillende ongezonde levensgewoontes aan de basis liggen van deze aandoening. Het zal u niet verbazen dat net als bij bijvoorbeeld keelkanker ook in dit geval roken een bijzonder risico vormt. Hetzelfde kan echter gezegd worden van overmatig alcoholgebruik. Vooral de combinatie van beiden heeft in het verleden reeds aangetoond dat het risico op het krijgen van de ziekte op die manier aanzienlijk kan worden beïnvloed. Uiteraard zijn er nog meer mogelijke oorzaken te linken aan het ontwikkelen van deze ziekte. Denk bijvoorbeeld wat dat betreft maar eens aan het inademen van irriterende stoffen of de blootstelling aan radioactieve straling. Tot slot dient men eveneens aandachtig te zijn voor chronische infecties die optreden door besmetting van een familie van de zogenaamde papillomavirussen. Deze besmetting vindt hoofdzakelijk plaats na oraal seksueel contact.

Is larynxkanker erfelijk?

Bovenstaande is een zeer interessante vraag. Het is tot dusver namelijk nog niet aangetoond dat larynxkanker erfelijk is. Anderzijds kan het niet worden uitgesloten dat een overmatig gebruik van alcohol en sigaretten in de familie een invloed heeft op de eventuele ontwikkeling van de ziekte. Wat dat betreft kan er dus wel degelijk sprake zijn van een erfelijke invloed op de aandoening.

detox kuur banner

Symptomen van larynxkanker

De symptomen die optreden in het geval van larynxkanker zijn sterk afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. In eerste instantie wordt er doorgaans een vage pijn in de keel opgemerkt. Patiënten die met de aandoening te maken hebben gekregen omschrijven het vaak als het geval dat er een visgraat in de keel vast zou zitten. Daarnaast kunnen ook problemen met de stembanden een eerste aanwijzing zijn in de richting van larynxkanker. In een later stadium kunnen er meer duidelijke symptomen de kop opsteken. Het gaat dan vooral om het verschijnen van bijvoorbeeld een knobbeltje in de hals. Daarnaast kan in bepaalde gevallen een felle pijn ontstaan bij het slikken. Dezelfde pijn kan eveneens vastgesteld worden tijdens het inademen. Ook een chronische hoest en slikproblemen kunnen perfect wijzen in de richting van larynxkanker. Ook bij chronische heesheid en ademnood of slikproblemen wordt het aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts zodat deze de noodzakelijke onderzoeken kan uitvoeren.

Behandeling larynxkanker

Wanneer er larynxkanker wordt vastgesteld zal er in de eerste plaats steeds worden geopteerd voor radiotherapie. Door gebruik te maken van deze behandeling kan de patiënt zijn of haar stem behouden, maar wordt deze in bepaalde gevallen wel een beetje minder helder. De zone die wordt bestraald kan gedurende een bepaalde periode wel extra gevoelig zijn waardoor de patiënt bijvoorbeeld pikant eten enige tijd zal moeten missen. Wanneer er toch een operatieve ingreep dient plaats te vinden wordt de larynx in haar geheel verwijderd. Het gaat daarbij dan eveneens om de stembanden waardoor de persoon in kwestie altijd zijn of haar spraak zal verliezen. De luchtpijp wordt in deze situatie verbonden met een opening die zich onderaan de hals bevindt. Op deze manier beschikt de patiënt nog over de mogelijkheid om zelfstandig te ademen. In het geval van larynxkanker wordt er eigenlijk niet snel gekozen voor chemotherapie. Deze behandeling wordt dan ook vooral toegepast wanneer er sprake is van uitzaaiingen. Ook wanneer andere behandelingen niet meer tot de mogelijkheden behoren kan er worden gekozen voor een behandeling met chemotherapie.

koopjesdrogisterij banner