Maar wat vaak wordt er foutief gesproken over leverkanker. Algemeen gezien is dit een aandoening die immers vandaag de dag slechts zeer weinig voorkomt. We moeten echter een onderscheid maken tussen echte leverkanker (met andere woorden kanker die daadwerkelijk in de lever zijn oorsprong vindt) of uitzaaiingen die de lever aandoen. In dit laatste geval betreft het geen leverkanker, maar gaat het om een andere kanker waarbij de uitzaaiingen zich hebben gericht op de lever. De behandeling verschilt in deze situatie ook aanzienlijk ten opzichte van echte leverkanker. Luister wat dat betreft dus goed naar uw arts en ga op die manier na waar de kanker precies haar oorsprong vindt.

detox sapkuur banner

Wie kan leverkanker krijgen?

In principe is het voor iedereen mogelijk om leverkanker te krijgen. Erfelijkheid speelt bij dit type kanker geen bewezen rol. Overmatig alcoholgebruik wordt vandaag de dag aanzien als één van de belangrijkste oorzaken van dit type kanker. Daarnaast kan ook een chronische virale hepatitis de ziekte doen uitbreken en zou ook een eventueel teveel aan ijzer in het lichaam aan de basis kunnen liggen van dit type kanker. Dit laatste komt echter slechts zeer weinig voor waardoor primaire leverkanker terecht aanzien wordt als een relatief zeldzame aandoening. Tot slot is het steeds uitermate belangrijk om voldoende rekening te houden met uw voeding. Van zodra u voedsel eet dat is besmet met een bepaalde schimmel kan deze leverkanker veroorzaken. Let wel, de meeste van deze oorzaken dienen gezien te worden over een middellange tot lange termijn. Van slechts één keer besmette voeding te eten is de kans bijzonder klein dat u meteen met leverkanker te maken zult krijgen.

Leverkanker door uitzaaiingen

Zoals in de inleiding reeds aangegeven wordt er vaak ten onrechte gesproken van leverkanker. Erg vaak betreft het immers geen kanker die haar oorsprong vindt in de lever zelf, maar wel een type kanker die ergens anders in het lichaam is ontstaan. Vervolgens heeft die kanker er voor gezorgd dat er uitzaaiingen ontstonden die zich (onder meer) hebben verspreid richting de lever. Wanneer er een dergelijke vaststelling wordt gemaakt is het voor de arts doorgaans meteen duidelijk dat er dient te worden gestart met een behandeling met chemotherapie. Van zodra er uitzaaiingen zijn in het lichaam is dit de meest efficiënte manier om de overlevingskansen van de patiënt in kwestie aanzienlijk te vergroten.

detox kuur banner

Welke symptomen wijzen op leverkanker?

Wanneer u leverkanker denkt te hebben zijn er een aantal symptomen die u in het oog kunt houden om na te gaan of u wel degelijk met deze aandoening te maken heeft of niet. In eerste instantie klagen patiënten die lijden aan deze aandoening over een aanhoudende buikpijn. Daarnaast is er sprake van een abnormale vermoeidheid en kan een gele huidskleur optreden (welke in het bijzonder gelinkt kan worden aan aandoeningen aan de lever). Verder kan ook een onverklaarbaar gewichtsverlies en het verliezen van uw eetlust wijzen in de richting van leverkanker. Echter zijn deze laatste twee zo algemene symptomen dat ze zonder enig probleem ook toegeschreven kunnen worden aan een andere ziekte. Een controle door een gespecialiseerde arts zal uiteindelijk ook in het geval van leverkanker uitsluitsel moeten bieden.

Behandeling leverkanker

De behandeling leverkanker is vrij specifiek voor een type kanker. In eerste instantie zal er doorgaans altijd worden getracht om het probleem middels een operatieve ingreep te verhelpen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om al dan niet gedeeltelijk weg te nemen. Bij een volledige wegname wordt er een gezonde lever van een donor getransplanteerd. Deze keuze wordt vooral gemaakt in het geval van een kleine tumor en / of wanneer het gaat om erg jonge patiënten. Wanneer de tumor om de één of andere reden niet operatief kan worden verwijderd moet er worden gekozen voor één van de andere behandelingen. In dat geval kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om gebruik te maken van alcoholisering. In dit geval wordt alcohol rechtstreeks in de tumor in gespoten). Uiteraard kan er ook in deze situatie worden gekozen voor een behandeling met chemotherapie of kan de behandelende arts een behandeling met radiofrequentiestralen voorstellen.

koopjesdrogisterij banner