Mondkanker is een vorm van kanker die in verschillende vormen kan voorkomen. We onderscheiden bijvoorbeeld de klassieke mondkanker van tongkanker. In dit laatste geval is er sprake van een tumor die zich vormt op de tong zelf terwijl in het geval van mondkanker de tumor overal in de mond kan voorkomen. Wanneer u vaststelt dat er zich een zweertje in uw mond bevindt is het echter niet meteen nodig om in paniek te slaan. Sterker nog, iedereen heeft in zijn of haar mond wel een klein en onschuldig zweertje staan. Het is pas wanneer het zweertje na ettelijke behandelingen niet verdwijnt of erger lijkt te worden dat u mogelijks even een gespecialiseerde arts dient te controleren. We vertellen u graag alles wat u moet weten over mondkanker en de tot dusver beschikbare behandelingen voor deze aandoening.

detox sapkuur banner

Wie kan mondkanker krijgen?

Het is een opmerkelijk gegeven dat mondkanker veel vaker blijkt voor te komen bij mannen dan bij vrouwen. In maar liefst twee van de drie gevallen gaat het om een mannelijke patiënt. Daarnaast kon door onderzoek worden vastgesteld dat mondkanker op jonge leeftijd vrij zeldzaam is. Over het algemeen wordt deze aandoening immers vooral vastgesteld na het 45ste levensjaar. Heel veel mogelijke factoren kunnen aan de basis liggen van mondkanker, maar de twee belangrijkste redenen zijn ongetwijfeld overmatig gebruik van alcohol en roken. Onderzoek heeft aangetoond dat vooral een gecombineerd gebruik van beide zaken er voor kan zorgen dat het risico op mondkanker aanzienlijk wordt vergroot. Dat is echter niet alles, ook mensen die over een verwaarloosd gebit beschikken lopen een sterk verhoogd risico om te maken te krijgen met deze aandoening. Steeds terugkerende gaatjes kunnen bijvoorbeeld het kankerproces (sneller) in werking laten treden.

De symptomen van mondkanker

Het vaststellen van mondkanker is vrij moeilijk omdat er eigenlijk zeer weinig symptomen aan verbonden zijn die snel opgemerkt kunnen worden. Van alle soorten kankers die we vandaag de dag kennen is mondkanker eigenlijk één van de meest pijnloze kankers. De symptomen kenmerken zich dan ook vaak uitsluitend onder de vorm van plekjes of zweertjes in de mond die maar niet lijken te verdwijnen. Dergelijke letsels kunnen voorkomen achteraan in de mond, maar ook op de tong of op het tandvlees. Wanneer er door uw tandarts een lokale behandeling wordt voorgeschreven welke niet blijkt te werken, dan is de kans op z’n minst bestaande dat u te maken heeft met een vorm van mondkanker. Het zo snel mogelijk opstarten van een gepaste behandeling is dan bijzonder belangrijk.

detox kuur banner

Het stellen van de diagnose bij mondkanker

De diagnose kan in het geval van mondkanker slechts op één enkele manier worden gesteld. Indien de behandelende arts het vermoeden heeft van mondkanker zal deze er immers voor kiezen om een biopsie voor te stellen. Tijdens de biopsie wordt de verdachte zone geïnspecteerd en kan er een stukje van worden weggehaald voor onderzoek. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zal uiteindelijk de diagnose worden gesteld en zal een mogelijke behandeling worden voorgesteld.

Behandeling mondkanker

Het moet gezegd dat de behandeling van mondkanker veelal bijzonder complex is. De operatieve ingreep die nodig is om de tumor te verwijderen is vaak erg lastig en zou mogelijks bijzonder grote gevolgen met zich mee kunnen brengen. Gelukkig werden er op dat vlak door de jaren heen erg mooie resultaten bereikt. Het kan voorkomen dat niet alleen de tumor in kwestie wordt verwijderd, maar dat de chirurg er eveneens voor kiest om de lymfeklieren in de hals te verwijderen. Dat gebeurt uitsluitend wanneer ook deze zijn aangetast door deze vorm van kanker. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om de chirurgie aan te vullen met een uitwendige radiotherapie.

koopjesdrogisterij banner