Netvlieskanker is op tal van verschillende vlakken een niet zo voor de hand liggende aandoening. Daar waar de meeste kankers bijvoorbeeld vooral op latere leeftijd voorkomen geldt dat voor netvlieskanker juist niet. Deze aandoening wordt dan ook doorgaans vastgesteld bij heel jonge kinderen. Het is in deze situatie bijzonder belangrijk om de ziekte zo snel mogelijk vast te stellen. Gebeurt dit niet, dan kan de tumor er voor zorgen dat het netvlies komt los te liggen. Vervolgens zal het zicht van de patiënt in kwestie drastisch verminderen om uiteindelijk zelfs helemaal weg te vallen. Verder bestaat de dreiging in het geval van netvlieskanker dat de tumor doorgroeit in de richting van de oogholte, naar de oogzenuw en uiteindelijk ook de hersenen. Het mag dan ook nu reeds duidelijk zijn dat een snelle diagnose absoluut noodzakelijk is om het kind in kwestie zo efficiënt mogelijk te helpen.

detox sapkuur banner

Oorzaken van netvlieskanker

Netvlieskanker is een aandoening waarbij een gezonde levenswijze geen enkele invloed heeft op het al dan niet uitbreken van de ziekte. Netvlieskanker wordt immers uit bij kinderen die drager zijn van veranderingen in de twee exemplaren van het RB1-gen op chromosoom 13. Jarenlang werd er onderzoek gedaan naar deze afwijking, maar sinds de jaren 70 gaat men er reeds vanuit dat een genetische oorzaak aan de basis ligt van de aandoening. Wanneer er sprake is van retinoblastoom wordt een genetische opsporing steeds aangeraden. Hetzelfde geldt ook voor volwassenen die gedurende hun kindertijd reeds voor deze of een soortgelijke aandoening werden behandeld.

Symptomen van netvlieskanker

Het vaststellen van deze aandoening is vooral bij jonge kinderen vaak een helse opgave, zeker wanneer de ziekte zich nog maar in de beginfase bevindt. Een witte weerspiegeling van de pupil kan wat dat betreft een eerste belangrijke aanwijzing vormen. Dat is echter niet alles. Ook wanneer de pupillen van kleine kinderen op een foto niet rood kleuren kan er mogelijkerwijs sprake zijn van deze ziekte. Let wel, dit laatste hoeft uiteraard niet altijd het geval te zijn, maar het kan een teken aan de wand zijn dat het mogelijk interessant kan zijn om een arts hier even naar te laten kijken. In bepaalde gevallen en in het bijzonder in een later stadium kan strabisme opduiken. Dit verschijnsel staat beter bekend als scheelzien. Vooral wanneer een combinatie van net aangehaalde symptomen voorkomen wordt het met aandrang aangeraden om even contact op te nemen met een arts.

detox kuur banner

Behandeling netvlieskanker

In ruim 60 procent van de gevallen bestaat de behandeling van netvlieskanker uitsluitend uit het uitvoeren van een operatieve ingreep. Helaas betreft het wel een ingrijpende operatie waarbij de oogbol wordt verwijderd om op die manier de plaatsing van een prothese mogelijk te maken. Er wordt steeds getracht om ten minste één van de oogbollen te behouden. Op die manier blijft het zicht van de persoon in kwestie toch nog gedeeltelijk intact. In ruim 90 procent van de gevallen wordt de tumor die optreedt bij netvlieskanker onder controle gehouden met behulp van chemotherapie. De belangrijkste voorwaarde is wel dat de tumor niet groter is dan 15 mm. Van zodra de resultaten van de chemotherapie gunstig zijn kan er worden gekeken om voor de rest van de behandeling gebruik te maken van één van de alternatieve, minder drastische geneesmiddelen. Dergelijke behandelingen bestaan onder de vorm van fotocoagulatie, thermochemotherapie en cryotherapie.

koopjesdrogisterij banner