Behandeling nierkanker, wanneer u te horen krijgt dat u lijdt aan nierkanker gaan er ongetwijfeld heel veel zaken door uw hoofd. Dat is compleet normaal, maar de medische wereld kan tegenwoordig gelukkig heel veel doen. Door de jaren heen zijn verschillende methodes ontwikkeld die een constructieve behandeling bieden bij nierkanker. Uiteraard is veel afhankelijk van de leeftijd van de persoon alsook van het stadium waarin de kanker zich bevindt. Wanneer nierkanker wordt vastgesteld zal de behandelende arts doorgaans altijd voorstellen om de nier al dan niet gedeeltelijk operatief te verwijderen. Na afloop van een dergelijke ingreep kan er worden gekeken naar een eventuele extra behandeling. In sommige gevallen is deze niet nodig, maar wanneer er sprake is van uitzaaiingen kan een curatieve behandeling uw leven redden.

detox sapkuur banner

Chirurgische ingreep nierkanker

In eerste instantie wordt er na de vaststelling van nierkanker gekeken naar de mogelijkheden om de nier al dan niet gedeeltelijk te verwijderen. Wanneer na het uitvoeren van de operatie blijkt dat de chirurgische ingreep de tumor volledig heeft verwijderd, dan wordt de behandeling daarmee afgerond. Dat is echter niet altijd het geval. In bepaalde situaties kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de kanker is uitgezaaid waardoor er een extra behandeling dient te worden opgestart. Dat geldt ook voor het geval er meer geavanceerde tumoren worden vastgesteld. Ook in een dergelijk geval wordt er door de behandelende arts een aanvullende behandeling voorgesteld. Het betreft dan vaak de inname van bepaalde medicijnen of mogelijke radiotherapie.

Leven met één nier

Mensen waarbij nierkanker wordt vastgesteld en waarbij een operatieve ingreep plaatsvindt vrezen vaak voor het verdere verloop van hun leven. Die vrees is eigenlijk ongegrond. Het is vandaag de dag namelijk probleemloos mogelijk om te leven met één nier. Na afloop van de operatie zult u uiteraard wel een beetje hinder ondervinden, bijvoorbeeld bij het ademhalen, maar dergelijke symptomen zullen na enkele dagen reeds aanzienlijk verbeterd zijn. Een mogelijk risico dat u als patiënt loopt is dat u in de toekomst te maken zult krijgen met een verminderde nierfunctie. Omwille van deze reden wordt er doorgaans altijd gekozen voor een niersparende operatie waarbij niet de volledige nier wordt weggenomen, maar slechts een bepaald stukje.

detox kuur banner

Curatieve behandeling nierkanker

In de meeste gevallen wordt er na afloop van de operatie nog een curatieve behandeling voorgesteld wanneer blijkt dat het ging om een geavanceerde tumor of indien er eventuele uitzaaiingen zijn vastgesteld bij de patiënt in kwestie. Een dergelijke behandeling kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd. Ze kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van medicijnen, maar er kan ook geopteerd worden voor radiotherapie. Steeds vaker wordt deze keuze niet uitsluitend door de arts gemaakt, maar wel in samenspraak met de patiënt.

Palliatieve behandeling nierkanker

In bepaalde gevallen zal de arts geen curatieve behandeling meer voorstellen, maar zal er worden gestart met een zogenaamde palliatieve behandeling. In deze fase is het voor de patiënt reeds duidelijk dat de nierkanker niet meer kan worden verholpen. Een dergelijke behandeling heeft dan ook enkel en alleen als doel om het leven van de persoon in kwestie draaglijk te maken. De arts richt zich in het geval van een palliatieve behandeling dan ook steeds op het verlichten of proberen wegnemen van de pijn. Op deze manier kan de patiënt vaak nog enige tijd een relatief normaal leven leiden, al dan niet buiten de muren van het ziekenhuis.

koopjesdrogisterij banner