Schildklierkanker is een type kanker die de laatste jaren aan een kleine opmars bezig is. Dat wil echter nog steeds niet zeggen dat deze aandoening vaak voorkomt, in tegendeel. Over het algemeen kan worden vastgesteld dat schildklierkanker het vaakst voorkomt bij vrouwen. Met gemiddeld een kleine 800 gevallen van schildklierkanker per jaar in ons land blijft het echter een aandoening die eigenlijk niet zo vaak voorkomt. Hoewel iedereen in zijn of haar leven te maken kan krijgen met deze aandoening zijn er een aantal factoren die het risico op deze ziekte aanzienlijk kunnen vergroten. Bent u op zoek naar informatie over de symptomen en de behandeling schildklierkanker? We vertellen er u graag alles over in dit artikel.

detox sapkuur banner

Oorzaken van schildklierkanker

Er is tot dusver nog niet aangetoond welke de belangrijkste oorzaak is van deze aandoening. Wel werd door middel van uitgebreid onderzoek aangetoond dat een aantal factoren een verhoogd risico op het krijgen van de aandoening met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een bestraling in de halsstreek. Opvallend is daarbij dat de tumor zich niet op korte termijn hoeft te ontwikkelen. Er zijn gevallen bekend waarbij deze slechts na een periode van tien jaar de kop opsteekt. Tot slot kan ook een besmetting door radioactief jodium aan de basis liggen van deze ziekte. Het is daarbij wel belangrijk om er rekening mee te houden dat het toedienen van een kleine hoeveelheid radioactieve producten om bijvoorbeeld een diagnose te kunnen stellen geen bijzondere gevaren met zich meebrengt.

Symptomen van schildklierkanker

Tot op de dag van vandaag bestaat er geen systematische opsporing van dit type kanker. Wel is het belangrijk om rekening te houden met een aantal mogelijke symptomen die de kop op kunnen steken. In eerste instantie kan bijvoorbeeld een knobbeltje onder aan de hals wijzen op deze ziekte. Daarnaast is ook een plots groeiend kropgezwel een mogelijke indicatie van schildklierkanker. Patiënten die te maken hebben met deze aandoening klagen daarnaast eveneens van een aanhoudende heesheid. Deze heesheid treedt op door verlamming van één van de stembanden. Mocht u eventjes een bepaalde heesheid ervaren is dat uiteraard nog niet meteen reden tot paniek. Pas van zodra een combinatie van verschillende aangehaalde symptomen voorkomen is het belangrijk om zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde arts te contacteren.

detox kuur banner

Behandeling schildklierkanker

Wanneer schildklierkanker bij u is vastgesteld zult u natuurlijk graag zo snel mogelijk een zicht hebben op de mogelijke behandelingen die u kunt ondergaan. In eerste instantie zal er worden vastgesteld hoe ernstig de tumorhaarden precies zijn. Schildklierkanker kan immers in verschillende vormen voorkomen en kan behoorlijk agressief, maar ook juist zeer langzaam te werk gaan. Hoe dan ook zal een operatieve ingreep doorgaans altijd de eerste stap zijn richting uw genezing. Tijdens de ingreep wordt afhankelijk van geval tot geval ofwel een stukje ofwel de volledige schildklier verwijderd. Tijdens de operatie kiest de chirurg er over het algemeen eveneens voor om de omliggende klieren te verwijderen zodat kan worden nagegaan of deze eveneens zijn aangetast door de kanker. Wanneer er sprake is van lokale uitzaaiingen van de kanker en daarbij kan worden vastgesteld dat de tumoren jodium vasthouden kunnen deze worden vernietigd middels een injectie die een hoge dosis jodium bevat. Tot slot kan in bepaalde gevallen ook een klassieke behandeling op basis van radiotherapie of chemotherapie de oplossing bieden.

Leven na schildklierkanker

Over het algemeen herstellen de meeste mensen zonder al teveel problemen van dit type kanker. Echter zal de patiënt zo goed als altijd het schildklierhormoon moeten innemen. Dit hormoon wordt doorgaans door de schildklier zelf geproduceerd, maar die productie is afwezig of onvoldoende toereikend na de operatieve ingreep. Toch is het inname van het schildklierhormoon noodzakelijk voor de goede werking van ons lichaam. Mensen die op een zeker ogenblik te maken hebben gehad met schildklierkanker zullen dan ook zo goed als altijd een levenslange opvolging nodig hebben.

koopjesdrogisterij banner