Teelbalkanker is een vorm van kanker waar relatief weinig over wordt gepraat. Bij deze aandoening komt er een tumor voor welke zich aan de teelbal bevindt. Mannen waarbij deze aandoening wordt vastgesteld dienen er rekening mee te houden dat deze de kwaliteit van het sperma aanzienlijk kan beïnvloeden. Gelukkig komt dit type kanker eigenlijk niet zo vaak voor. Met gemiddeld 320 gevallen per jaar in ons land is het zelfs een vrij zeldzame vorm van kanker. Opmerkelijk is wel dat deze aandoening vooral jonge mannen lijkt te treffen en ook kinderen zijn niet veilig voor deze vorm van kanker. Onderzoek heeft wel aangetoond dat dit type kanker het vaakst voorkomt tussen de leeftijd van 20 en 40 jaar.

detox sapkuur banner

Welke oorzaken liggen aan de basis van teelbalkanker?

Het blijft tot op de dag van vandaag een beetje gissen naar de exacte oorzaak van teelbalkanker. Wel staat vast dat bijvoorbeeld masturbatie geen trigger is om de aandoening uit te laten breken. Daarnaast zou ook eender welke andere vorm van seksuele betrekkingen geen impact hebben op het risico om deze aandoening op te lopen. Net zoals bij andere vormen van kanker het geval is, is ook deze niet besmettelijk, zelfs niet bij seksuele betrekkingen. Eén van de mogelijke oorzaken van teelbalkanker wordt toegeschreven aan het niet tijdig indalen van één of beide teelballen. De positieafwijking die hierdoor wordt veroorzaakt zou echter niet de belangrijkste oorzaak zijn van de aandoening. Er wordt wat dat betreft vooral in de richting van erfelijkheid gedacht. Het valt dus niet uit te sluiten dat mensen met gevallen van teelbalkanker in de familie een aanzienlijk groter risico lopen om eveneens met deze aandoening te maken te krijgen. Tot slot lopen mannen die eerder reeds met teelbalkanker te maken hebben gehad een aanzienlijk groter risico op nogmaals met de ziekt geconfronteerd te worden.

Symptomen en zelfonderzoek bij teelbalkanker

Er is tot dusver geen systematische opsporing mogelijk van teelbalkanker. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar eigenlijk bent u als patiënt het best geplaatst om deze aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen sporen. Door regelmatig aan de teelballen te voelen kunt u een eventuele afwijking namelijk bijzonder snel vaststellen. Een groter volume van de teelbal kan net als een bepaalde verharding meteen een goede aanwijzing zijn die de richting van teelbalkanker uitgaat. Hetzelfde kan gezegd worden van een zwaar gevoel in de onderbuik alsook een vermoeidheid die maar niet blijkt over te gaan. Ook gezwollen lymfeklieren die buikpijn of rugpijn veroorzaken kunnen in de richting van deze ziekte wijzen. Hoe dan ook is teelbalkanker een aandoening die u het best zelf in het oog houdt en op kunt volgen.

detox kuur banner

Behandeling teelbalkanker

Wat betreft de behandeling teelbalkanker worden eigenlijk nagenoeg altijd dezelfde stappen gevolgd. In eerste instantie is het belangrijk om de “zieke” teelbal zo snel mogelijk te verwijderen. Tijdens het verwijderen wordt er dan ook meteen vastgesteld hoe ernstig de aandoening precies is. Het verwijderen van de teelbal is echter meteen de eerste stap die wordt gezet richting het genezen van de patiënt. Na de operatieve ingreep zal microscopisch onderzoek definitief uitsluitsel moeten bieden van het exacte type van tumor. Uiteindelijk zal op basis hiervan de verdere behandeling worden voorgesteld. Let wel, zoals eerder reeds aangehaald is teelbalkanker een vrij zeldzame vorm van kanker. Het wordt dan ook altijd aangeraden om een beroep te doen op een ziekenhuis dat reeds over de nodige ervaring beschikt met betrekking tot deze aandoening. Radiotherapie en / of chemotherapie zullen uiteindelijk deel uitmaken van de verdere behandeling. In 95% van de gevallen wordt teelbalkanker vastgesteld in stadium één of twee van de aandoening. Dat is goed, want op die manier volstaat doorgaans radiotherapie als verdere behandeling nadat de operatie werd uitgevoerd. Indien er toch wordt gekozen voor chemotherapie kan er door de behandelende arts voor worden gekozen om een controle-ingreep uit te laten voeren. Tijdens deze ingreep moet worden vastgesteld om de therapie al dan niet alle kankercellen heeft vernietigd.

Leven na teelbalkanker

Het is voor mannen die te maken hebben met deze aandoening bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat een behandeling tegen teelbalkanker vaak bepaalde (ingrijpende) gevolgen kan hebben. Eén van die gevolgen is dat onvruchtbaarheid kan optreden. Vooral voor mannen die een specifieke kinderwens hebben wordt het daarom aangeraden om hun sperma voor het plaatsvinden van de behandeling in te laten vriezen. Dat is uiteraard eveneens mogelijk voor mannen die op dat ogenblik nog geen specifieke kinderwens hebben, maar die, die mogelijkheid graag open willen houden. Denk hier in ieder geval altijd goed over na, het is een bijzonder belangrijke beslissing. Kiest u er voor om geen sperma in te laten vriezen, dan verliest u immers misschien wel de mogelijkheid om ooit een kindje te hebben.

koopjesdrogisterij banner