Geestelijk

Behandeling ADD

Wat is Add

Add is een aandachtstekortstoornis. Het is een verwante aandoening van Adhd, maar de h van hyperactiviteit ontbreekt.
Om na te gaan wat voor behandeling voor Add nodig is, is het goed om na te gaan wat nu precies de kenmerken van Add zijn:

detox sapkuur banner
  • Moeite met (veelheid aan) prikkels. Hierdoor concentratieverlies.
  • Vergeetachtigheid, korte termijngeheugen functioneert niet optimaal.
  • Veel stemmingswisselingen.
  • Er is vaak sprake van uitstelgedrag, bijvoorbeeld rond taken en opdrachten.
  • Positief gezien kan men ergens helemaal voor gaan. Echter het nadeel hiervan is dat men de eigen grenzen niet in acht neemt, waardoor dit lichamelijke ongemakken meebrengt (bijv. onvoldoende slaap)

Add wordt gezien als een aandoening en niet als ziekte. Rond behandeling Add moeten we ook kijken naar de omgevingsfactoren en de leef- en werkomgeving.
Een omgeving met een grote hoeveelheid prikkels (bijv. allerlei beeldschermen die aanstaan) moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Een prikkelarme omgeving is aan te raden.
Niet alle kenmerken van Add komen bij iedereen even sterk terug, het hangt af van geslacht, leeftijd en leefomgeving.
Rond een veelheid aan taken is het belangrijk dat er een stukje coaching is om de taken uit te splitsen in afzonderlijke opdrachten. Ga je kamer opruimen, is een te brede opdracht voor een kind met Add. De taken moeten op een eenduidige en heldere wijze overgebracht worden zodat duidelijk is wat er gedaan moet worden. Dat geeft overzicht en rust in het hoofd.
Wat betreft voeding is het belangrijk om gezond te eten, net als mensen zonder add. Bij sommige kinderen kan een soort dieet (eliminatie-dieet) goed helpen om overmatige prikkeling te voorkomen of af te bouwen. Daarnaast is veel bewegen altijd goed.

Behandeling Add: medicatie

Het is goed om voorzichtig met medicatie te zijn. Wanneer andere manier niet werken, kan er in goed overleg begonnen worden met medicatie. Hierbij gaat het vooral om bestrijden van de gevolgen van Add wanneer het een te grote impact heeft op het dagelijks normaal kunnen functioneren in gezin en samenleving. Het medicijngebruik moet worden opgebouwd en er moet goed naar de mogelijke bijwerkingen gekeken worden. Dit kan leiden bijv. tot slaapgebrek. Een bepaalde finetuning van de goede hoeveelheid van de goede medicijnen vereist tijd en geduld.

detox kuur banner
koopjesdrogisterij banner