Dieet

Gecombineerde leefstijlinterventies

Gecombineerde leefstijlinterventies

Zoals je in een eerder artikel op deze website kunt lezen zijn veel behandelopties van obesitas vaak gericht op dieet- en bewegingsinterventies. Afvallen doormiddel van een goed dieet en wat extra beweging levert voor de meeste mensen prima resultaten op. Tegenwoordig zien we echter steeds vaker het begrip gecombineerde leefstijlinterventie voorbij komen. In dit artikel gaan we verder in op de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).

detox sapkuur banner

Wat houdt het precies in?

Zoals gezegd bestaat de GLI uit interventies op het terrein van eten, bewegen en gedrag. Het heeft als doel om gezond gedrag te bevorderen en te behouden. De GLI wordt in deze vorm vaak ingezet bij mensen met overgewicht of obesitas. Dit om te de manifestatie van gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Een goede GLI heeft de volgende kenmerken:

detox kuur banner
  • Advies en begeleiding op het gebied van voeding, beweging en gedrag.
  • Het GLI wordt klant specifiek gemaakt.
  • Hoe langer de GLI duurt hoe effectiever deze in de praktijk blijkt te zijn. De duur is per patiënt verschillend en wordt daarom aangepast naar de specifieke situatie.
  • Huisarts en praktijkondersteuner spelen een belangrijke rol in de GLI. Vooral op het terrein van het stellen van haalbare doelen en motivatie is hun inzet van groot belang.
  • De intensiteit van de GLI verschilt wederom per patiënt. De een heeft meer begeleiding nodig dan de ander. Ook de intensiteit wordt op maat gemaakt.

Is de gecombineerde leefstijlinterventie bewezen effectiever?

Steeds vaker horen we dat de aanpak van overgewicht nog effectiefer kan door ook de gedragsinterventie toe te voegen. Het zou namelijk juist de combinatie van dieet-, beweging- en gedragsinterventies zijn die de aanpak van overgewicht effectief maakt. Goede adviezen over afvallen en dieten zijn er veel te vinden en ook over gedragsinterventies kunnen we veel bronnen raadplegen. Maar over de combinatie en de effectiviteit van deze combinatie moeten we echt wat dieper graven.

We hebben allereerst de “richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen” zoals deze in 2008 is uitgebracht geraadpleegd. In deze richtlijn is een studie gedaan naar relevante literatuur en onderzoeken op dit terrein. In de richtlijn wordt geconcludeerd dat het nog onvoldoende wetenschappelijk aantoonbaar is dat gecombineerde leefstijlinterventies significant betere resultaten opleveren.

Andere en recentere publicaties zoals door het zorginstituut Nederland op dit terrein geven echter wel aan dat een goed uitgevoerde GLI wel degelijk effectief is. En eerlijk gezegd klinkt dit ook logisch.

Resumerend kunnen we dus stellen dat een GLI wel effectiever is dan wanneer er slechts op één gebied een interventie plaatsvindt.

Gewichtsreductie en gewichtshandhaving

Het blijkt dat als je wilt afvallen het volgen van een dieet de belangrijkste component is (bron: Hill et al., 2005). Ben je op zoek naar een dieet dat bij jou past dan vind je hier een handige website. Lichaamsbeweging is vervolgens een belangrijke factor om je gewicht in stand te houden. Gedrag speelt bij alles een rol. Ben je niet gemotiveerd om af te vallen dan gaat het ook niet lukken. Je zult echt de knop om moeten zetten als je definitief wilt afrekenen met je ongezonde leefgewoonten.

koopjesdrogisterij banner